Einböck Drillbox en Mechanicbox

De Einböck Drillbox en Mechanicbox zijn mechanische opbouw-zaaimachines die geschikt zijn om bijvoorbeeld een vanggewas of groenbemester te zaaien tijdens een stoppelbewerking.

Machine in bedrijf

Belangrijkste specificaties:

Mocht u geen specificaties vinden hier, bekijk dan de pdf of neem contact op met Lugtenberg Mechanisatie